GUIA D’ACTUACIÓ PREVENTIVA COVID-19 AL CRAC

Aquesta Guia d’Actuació Preventiva davant la COVID-19 té com a finalitat establir els aspectes genèrics bàsics sobre la possible actuació front les situació creades per una possible infecció deguda al coronavirus SARS-CoV-19 dins del CRAC. Així mateix, s’estableixen alguns criteris d’actuació general per la prevenció d’una possible infecció per aquest agent i recomanacions generals

Aquesta té com a objectius

  • Garantitzar la seguretat de les treballadores i dels usuaris a l’equipament
  • Revisar el procediment d’entrada al recinte així com la dels serveis addicionals
  • Revisar els procediments operatius de les treballadores i les mesures de prevenció
  • Transmetre confiança a les treballadores i a les usuàries

Podeu consultar la guia en aquest enllaç

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *